Komorniki dla Ciebie Aktualności Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego w Komornikach

Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego w Komornikach

przez Komorniki Dla Ciebie
451 razy przeczytano 4 minut czytania

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej Gmina Komorniki podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, w szczególności w ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego, który funkcjonuje od 2011r.

W związku z nowelizacją w/wym. ustawy, w dniu 22.06.2023r weszły w życie przepisy, wprowadzające szereg nowych rozwiązań legislacyjnych, których celem jest poprawa sytuacji osób dotkniętych przemocą. Nadały one również nowy charakter funkcjonowaniu zespołów interdyscyplinarnych i grup specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej. Wraz z wejściem w życie znowelizowanej ustawy należy powołać nowe zespoły interdyscyplinarne. A co za tym idzie, dotychczasowe zespoły oraz grupy robocze zostają zniesione.
Podczas sesji w dniu 22.06.2023r. Rada Gminy Komorniki podjęła Uchwałę LXXIV/620/2023, w której przyjęto tryb i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Komornikach.

Zespół interdyscyplinarny to grupa specjalistów z poszczególnych instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej podejmujących się współpracy, której celem jest udzielenie pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy.

Warto przeczytać

Wójt Gminy Komorniki Jan Broda, Zarządzeniem nr 720/2023 z dnia 19.09.2023r. powołał następujących członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Komornikach:

 1. Wasilewska Magdalena – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej Ośrodka Pomocy w Komornikach (Przewodnicząca Zespołu);
 2. Siwiak Izabela – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej – Koordynator Ośrodka Pomocy w Komornikach (Zastępca Przewopdniczącej Zespołu);
 3. Szwacka Magdalena – Starszy Asystent Rodziny Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach;
 4. Tuz – Lubińska Beata – Psycholog Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach;
 5. Pawłowska Magdalena – Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Komornikach;
 6. Bezulski Adrian – Kierownik Ogniwa Prewencja Komisariatu Policji w Komornikach;
 7. Nowak Justyna – Pedagog Szkoły Podstawowej nr 2 w Komornikach;
 8. Bartkowiak Grzegorz – dr nauk medycznych internista Centrum Medycznego Komorniki Sp. z o. o. w Komornikach;
 9. Politowicz Małgorzata – Kurator zawodowy z I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu;
 10. Moskwa Andrzej – Kurator zawodowy z III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu;
 11. Lokke Sylwia – Komendant Straży Gminnej w Komornikach.

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej. Rolą zespołu interdyscyplinarnego jest tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie pracy podmiotów ustawowo zobowiązanych do działania na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy domowej, w szczególności poprzez:

 • diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;
 • inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;
 • inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
 • opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 • powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;
 • monitorowanie procedury „Niebieskie Karty”;
 • przekazywanie informacji oraz dokumentacji do właściwego miejscowo zespołu interdyscyplinarnego,
 • kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;
 • składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia.

Obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Komorniki zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej, znajdujący się w Komornikach przy ul. Młyńskiej 15.

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Komorniki
ul. Młyńska 15, 62-052 Komorniki
tel. 61 8108 293

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Komorniki Magdalena Wasilewska

Zastępca Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Komorniki Izabela Siwiak

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca.
Podzielenia się nim ze znajomymi.

MOŻE CIĘ ZAINTERESUJE?

O Nas

Komorniki dla Ciebie – lokalna bezpłatna gazeta w Gminie Komorniki

Komorniki dla Ciebie – All Right Reserved. Developed by ONEBIT

Ta strona używa plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z niej. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Zgoda Zapoznaj się

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00