Komorniki dla Ciebie Aktualności Nabór wniosków na dofinansowanie do budowy systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania

Nabór wniosków na dofinansowanie do budowy systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania

przez Komorniki Dla Ciebie
194 razy przeczytano 5 minut czytania

Po raz drugi Gmina Komorniki organizuje nabór wniosków na dofinansowanie do budowy systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 1 kwietnia 2024 r. i będzie trwać do 30 kwietnia 2024 r. Warto wykorzystać szansę i skorzystać z gminnej dotacji, która może wynieść 80% kosztów.


Najważniejsze informacje

Wysokość dopłaty wynosi 80% kosztów, ale nie więcej niż 3 tys. zł.

Dotacja udzielana jest na dofinansowanie zakupu:

  1. zbiorników na wodę deszczową,
  2. elementów wymienionych w lit. a-d pod warunkiem poniesienia kosztu opisanego w pkt 1 :

a) rur łączących zbiorniki do gromadzenia wody deszczowej z rynnami,
b) kraników spustowych pozwalających na spuszczanie wody ze zbiorników do gromadzenia deszczówki,
c) pomp pozwalających wykorzystać wodę ze zbiorników do gromadzenia wody deszczowej,
d) usługi montażu zbiorników przeznaczonych do gromadzenia wody deszczowej na działce.

Dotacja udzielana jest w formie refundacji kosztów budowy systemu deszczowego – wypłata środków następuje po realizacji zadania oraz prawidłowym udokumentowaniu wykonanych prac i poniesionych kosztów.

Dotacja nie będzie udzielana na urządzenia i materiały zakupione przed datą zaakceptowania wniosku, tzn. przed podpisaniem umowy.

Do wniosku należy dołączyć m.in.: dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością na której będzie zamontowany system deszczowy oraz zgodę pozostałych współwłaścicieli (dotyczy współwłasności).

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji.

Wniosek musi być kompletny – powinien zawierać wszystkie wymagane załączniki i posiadać mieć wypełnione wszystkie pola. Należy go wypełnić czytelnie i podpisać. W przypadku wysłania dokumentacji za pośrednictwem platformy ePUAP, wniosek musi być podpisany za pomocą profilu zaufanego lub za pośrednictwem certyfikatu. Link do strony podpisania dokumentu.


Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski można składać w dniach 01.04.2024 r. – 30.04.2024 r. w następujący sposób:

  • osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, w godzinach pracy Urzędu (datą złożenia wniosku jest dzień wpływu wniosku do Biura Podawczego);
  • przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
  • za pośrednictwem platformy e-puap (należy podłączyć zeskanowany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami), chcąc wysłać wniosek należy skierować jako pismo ogólne do Urzędu Gminy w Komornikach.


Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z regulaminem udzielania dotacji celowych na budowę systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania.
 

Realizacja dopłaty

Po złożeniu wniosku następuje jego weryfikacja, w celu sprawdzenia jego prawidłowości i kompletu załączników.

Urząd Gminy Komorniki nie wyklucza możliwości oględzin nieruchomości przed przez podpisaniem umowy na budowę systemu deszczowego;

Po weryfikacji wniosku i jego akceptacji zostanie podpisana umowa o przydzieleniu dofinansowania.


Rozliczenie dotacji

Po zrealizowaniu inwestycji w terminie określonym w Umowie, Wnioskodawca składa wniosek o rozliczenie dotacji, wraz z wszystkimi załącznikami.

Do wniosku o rozliczenie dotacji należy dołączyć:

  • Kserokopie faktur VAT lub rachunków, potwierdzających poniesione koszty inwestycji
  • Opis wykonanych robót (parametry techniczne, technologia wykonania, itp.).
  • Dokumentacja fotograficzna z realizacji zadania (etap przed, w trakcie i po zakończeniu zadania).
  • Oświadczenie wnioskodawcy o wykonaniu przedsięwzięcia zgodnie z regulaminem.

Katarzyna Rozumek
Wydział Ochrony Środowiska
tel. 61 8100 096

Pliki do pobrania:

Wniosek na udzielenie dotacji

Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Rozliczenie dotacji celowej budowy systemów deszczowych w celu zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania

Uchwała nr R LXXXIII/731/2024 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Komorniki na zadania służące ochronie środowiska i zwiększaniu zasobów wodnych poprzez budowę systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania, realizowanych na terenie gminy Komorniki

źródło: UG Komorniki

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca.
Podzielenia się nim ze znajomymi.

MOŻE CIĘ ZAINTERESUJE?

O Nas

Komorniki dla Ciebie – lokalna bezpłatna gazeta w Gminie Komorniki

Komorniki dla Ciebie – All Right Reserved. Developed by ONEBIT

Ta strona używa plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z niej. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Zgoda Zapoznaj się

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00