Komorniki dla Ciebie Aktualności Opłata za zmniejszenie retencji terenowej

Opłata za zmniejszenie retencji terenowej

przez Komorniki Dla Ciebie
15 razy przeczytano 3 minut czytania

Uwaga właściciele działek o powierzchni powyżej 3500 m2. Jeżeli posiadasz nieruchomość, której powierzchnia przekracza 3500 metrów kwadratowych a powierzchnia jej zabudowy zajmuje więcej niż 70%, to zapoznaj się dokładnie z poniższą informacją. Przypominamy, że decyzją ustawodawcy, od 1 stycznia 2018 r., w związku z wejściem w życie ustawy „Prawo wodne” z 20 lipca 2017 roku samorządy w całym kraju mają odgórny obowiązek naliczania „opłaty za zmniejszenie retencji terenowej”.  Dotyczy dużych działek o powierzchni powyżej 3500 m2  Według ww. ustawy opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji są obowiązane ponosić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

*właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
*posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
*użytkownikami wieczystymi gruntów,
*posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu

Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, które na skutek wykonywania robót i obiektów mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej doprowadziły do zmniejszenia tej retencji; z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Na podstawie art. 552 ust 2b pkt 2 Prawo wodne podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne są obowiązane składać oświadczenia za poszczególne kwartały w celu ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału, tj. za I kwartał – do 30 kwietnia 2024 r., za II kwartał – do 31 lipca 2024 r., za III kwartał – do 31 października 2024 r., za IV kwartał – do 31 stycznia 2024 r. Oświadczenia należy składać zgodnie ze wzorem oświadczenia (załączniki). Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w [m2] wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach (art. 272, ust. 8). Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne, za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, ujęto w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne. Opłatę ustala wójt, burmistrz lub prezydent miasta oraz przekazuje podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, w formie informacji, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty (art. 272 ust. 22). Wpływy z tytułu opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej stanowią w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu  właściwej gminy (art. 299, ust. 5). Informacje nt. interpretacji ustawy można rozszerzyć:

  • na stronie Wód Polskich
    https://wody.gov.pl/nasze-dzialania/oplaty-za-zmniejszenie-naturalnej-retencji
  • w sprawie składania oświadczeń – Wydział Ochrony Środowiska tel. 61 8100 096  
Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca.
Podzielenia się nim ze znajomymi.

MOŻE CIĘ ZAINTERESUJE?

O Nas

Komorniki dla Ciebie – lokalna bezpłatna gazeta w Gminie Komorniki

Komorniki dla Ciebie – All Right Reserved. Developed by ONEBIT

Ta strona używa plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z niej. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Zgoda Zapoznaj się

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00